Provinciegeld voor opvang De Mikke

Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.
Het geld is een bijdrage in de extra kosten die De Mikke voor de opvang van de olieslachtoffers heeft. Het gaat daarbij om voer, elektriciteit, verwarming en schoonmaakmiddelen.
De Mikke heeft de provincie ook gevraagd om een subsidie voor een vaste medewerker. De provincie gaat hierover praten met gemeenten.