Metingen naar aanwezigheid blauwalg

De metingen vinden plaats in het Schelde- Rijnkanaal, bij twee inlaatpunten op Tholen en bij het inlaatpunt van zoet water in Rilland.
Het waterschap onderzoekt het water in verband met het mogelijk inlaten van zoet water op Tholen ten behoeve van de landbouw. De aanwezigheid van blauwalg kan gevaarlijk zijn voor mens en dier.