Plannen voor parkeren aangepast

Na protesten van de bevolking bleek ook de Commissie Ruimtelijke Ordening weinig te voelen voor het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om het parkeerbeleid te wijzigen.
Heikel punt is het vergunningparkeren. Veel Domburgers zijn bang dat ze fors moeten gaan betalen voor een vergunning en dan vervolgens geen.