Kunstwerk tunnel komt eind dit jaar

Kunstenaars Anton Corbijn en Jan Andriesse zijn bezig met de voorbereidingen.
Opdrachtgever NV Westerscheldetunnel heeft de provincie Zeeland, de gemeenten Terneuzen en Borsele om een financiële bijdrage gevraagd. De gemeente Borsele heeft 22.500 euro beschikbaar gesteld.
Begin juni worden de eerste ontwerpen verwacht. Één van de kunstenaars mag vervolgens het definitieve kunstwerk maken.