Geen vogelpest bij bedrijf Breskens

Dat is de definitieve uitslag van de test van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De speciale vervoersmaatregelen die sinds 10 maart in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf van kracht waren, zijn opgeheven. De beperkende maatregelen die in heel Nederland gelden voor het pluimvee, blijven wel gewoon van kracht.