Vreemdelingenkamer zoekt rechters

De Vreemdelingenkamer, van de afdeling bestuursrecht, behandelt per 1 april beroepen van asielzoekers.
Er liggen in Nederland 83.000 zaken te wachten op behandeling, waarvan er 3.000 per jaar naar Middelburg gaan. De rechters moeten in het begin flink aanpoten, is de verwachting, maar de Middelburgse Vreemdelingenkamer mag in het begin minder zaken behandelen dan eerst was afgesproken.