Natuurschoonmaak door Dow-personeel

Dat zijn de zandbanken in de Westerschelde ter hoogte van Hoofdplaat.
Dit natuurgebied is een belangrijke broedplaats voor zeldzame vogels zoals sterns. De stichting Het Zeeuwse Landschap herstelt deze gebieden elk jaar vlak voor het broedseizoen en kreeg daar deze keer hulp bij van Dow-personeel.