Bouw theater Middelburg ligt stil

Het slaan van een damwand om de bouwput te kunnen afgraven veroorzaakt zoveel trilling en schade aan huizen in de buurt, dat het werk is gestopt.
Onderzocht wordt of er voor de damwand kan worden geboord in plaats van geslagen. Ook kost het archeologisch onderzoek meer tijd dan gedacht.
De gemeente is verzekerd voor de schade, maar omwonenden betwijfelen of alle schade wordt vergoed.