Provincie kiest voor 3 ziekenhuizen

In Vlissingen, Goes en Zeeuws-Vlaanderen.
Met daarbij een aantal dependances. Een commissie van wijze mensen moet nagaan hoe de ziekenhuiszorg in de toekomst het best geregeld kan worden.
Patiëntenorganisatie Het Klaverblad is blij met de inzet van de provincie voor het behoud van de ziekenhuizen.