Vorig jaar minder mossels geveild

De waarde van de aangevoerde mosselen daalde van 80 naar 64 miljoen euro.
Ook de visafslagen beleefden in 2002 magere tijden. De waarde van de geveilde vis daalde van 427 miljoen naar 365 miljoen euro.
Volgens het Productschap Vis is die daling vooral te verklaren door lagere vangstquota voor schol en tong, de belangrijkste vissoorten voor de sector.