Verlies voor Dow Terneuzen in 2002

Dat blijkt uit het jaarverslag 2002.
Onder meer door hogere grondstof- en personeelskosten leed de Terneuzense vestiging van het chemische concern verlies, maar hoeveel is niet bekend. Dow heeft een plan om uit de rode cijfers te komen, onder meer door bezuinigingen.
Er zijn geen gevolgen voor werkgelegenheid bij Dow, met 2300 personeelsleden de grootste werkgever in Zeeland. Ook werken er nog 1000 mensen van ingehuurde bedrijven.