Oude scheepswerf Arnemuiden gered

De 88-jarige eigenaar Kees Meerman doet het terrein en de houten werkplaatsen voor een symbolisch bedrag van één euro over aan de gemeente Middelburg.
Die knapt de monumentale werf op om hem daarna te verhuren aan Stichting Behoud Hoogaars. De restauratie van de monumentatale scheepswerf kan alleen doorgaan als de Middelburgse gemeenteraad akkoord gaat en Europese subsidies worden toegekend.