50 klachten over bus bij provincie

Met de vijftig reacties die zijn opgestuurd en doorgebeld, heeft de provincie volgens een woordvoerder wel een beeld waarom mensen de bus niet meer nemen.
De klachten die bij de provincie zijn binnengekomen worden toegevoegd aan de reacties die bij bushaltes zijn opgehaald. Uit de inzendingen moet blijken of het nodig is de dienstregeling aan te passen.