Besth Werk B.V. wordt opgeheven

op te heffen. Daarmee staan de banen van de de elf begeleiders voor werkintegratie op de tocht.
Besth Werk B.V. is uitvoerder van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) voor gemeenten die betrokken zijn bij de Betho. De opheffing hangt samen met het vervallen van de WIW per 1 januari 2004.
Besth Werk zal gefaseerd worden opgeheven, omdat een aantal contracten nog een of twee jaar doorlopen.