Betho Tholen definitief dicht

Dat heeft het bestuur van de sociale werkvoorziening besloten.
Het Bethobestuur wil al een tijdje dat Tholen sluit, maar stuitte op protest van onder meer werknemers. De gemeente Tholen heeft alternatieven voor sluiting gezocht, maar heeft geen oplossingen gevonden.
De 66 werknemers in Tholen worden overgeplaatst naar de vestiging in Goes. Tholen sluit om de andere Betho's financieel te redden.