Provincie moet 3,5 miljoen besparen

Dat moet vooral gebeuren door doelmatiger te werken.
Dat staat in de uitwerking van het beleidsprogramma 'Alle zeilen bij'. Bij de presentatie van dit programma ging het dagelijks provinciebestuur er nog van uit, dat er 7,6 miljoen euro bezuinigd moest worden. Dat had te maken met de verwachte bezuinigingen van het Rijk in het provinciefonds.
Die bezuiniging gaat niet door.