Dow op zoek naar nieuwe medewerkers

De komende vijf jaar gaat één derde van het personeel met pensioen en die moeten vervangen worden.
De pensioengolf is het gevolg van een grote reorganisatie in de jaren negentig. Toen werden jaren achteren mensen van 55 met de VUT gestuurd.
Nu zijn de mensen die toen niet voor die regeling in aanmerking kwamen 65.