Meer bellers Kindertelefoon in 2002

Ook vorig jaar was seksualiteit een onderwerp waarover kinderen veel vragen stelden aan de medewerkers van de kindertelefoon.
Verder gaan de gesprekken vaak over onder meer verliefdheid, de situatie thuis, geweld en lichamelijke problemen. Bij de Kindertelefoon Zeeland werken 24 vrijwilligers.