Bewoners Schoondijke willen rondweg

Sinds de opening van de Westerscheldetunnel is het er zo druk met verkeer, dat er volgens de bewoners levensgevaarlijke situaties ontstaan.
Ze willen dat de rondweg die gepland staat in 2010, er eerder komt. De dorpsbewoners gaan onder meer brieven schrijven aan de betrokken instanties, waaronder de provincie .