Bouw elektriciteitscentrale onzeker

De onderhandelingen hierover van investeerder Delta met een partner zijn mislukt.
Ze werden het niet eens over de capaciteit van de centrale. Delta wil de naam van de partner niet noemen, maar zeer waarschijnlijk gaat het om energiebedrijf Essent.
Delta moet nu op zoek naar een andere partner. Met de bouw van de centrale is 400 tot 500 miljoen euro gemoeid.