Botulisme in kanaal Gent-Terneuzen

Botulisme wordt veroorzaakt door bacterieën die giftige stoffen produceren en treedt vooral op bij warm en zonnig weer.
Volgens Rijkswaterstaat is botulisme dit jaar erg vroeg uitgebroken in de Zeeuwse wateren. Dat dat in het kanaal van Gent naar Terneuzen is, komt doordat het water daar het warmst is van heel Zeeland: 25 graden.
Dat komt doordat de industrie daar op grote schaal koelwater loost in het kanaal.