Smog-alarm in Zeeland van kracht

In Zierikzee werd de alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter net overschreden.
Smog bestaat voornamelijk uit ozon. Mensen wordt aangeraden tussen 12u00 en 20u00 geen zware arbeid in de buitenlucht te verrichten.
Zo'n hoge smogconcentratie kan problemen met de luchtwegen geven bij astma- en carapatiënten. Ook gezonde mensen kunnen er last van ondervinden.