Start opruimen asbest Lika-terrein

Het terrein is ernstig vervuild met asbest en olie.
Een projectontwikkelaar heeft de grond gekocht en wil woningen bouwen op het terrein. De gemeente Kapelle neemt de sloop en bodemsanering voor haar rekening.
De omwonenden zijn via een informatiebijeenkomst geïnformeerd. De GGD adviseert hen tijdens het slopen ramen en deuren gesloten te houden.