Project Normen en Waarden opgeheven

Donderdagavond werd in de gemeenteraad een amandement van de Partij van de Arbeid aangenomen om de stekker uit het project te trekken.
De projectgroep is anderhalf jaar geleden in het leven geroepen. De groep moest een rapport uitbrengen met aanbevelingen om de leefbaarheid en de veiligheid in Terneuzen te vergroten.
Het rapport is klaar maar kan nu niet meer worden uitgewerkt.