"Meer allochtonen naar provincie"

Dat vindt minister Verdonk van Vreemdelingenzaken.
Verdonk was woensdagavond hoofdgast bij een discussieavond in Vlissingen. De bewindsvrouw denkt dat de spreiding van het aantal allochtonen de problemen in de grote steden kan oplossen.
Op welke manier de provincie Zeeland meer allochtonen moet aantrekken kon de bewindsvrouw niet zeggen. Zij ziet dat als een taak van de provincie.