Trajectcontrole in tunnel ingevoerd

Automobilisten mogen in de tunnel maximaal 100 kilometer per uur rijden.
In de tunnel wordt regelmatig te hard gereden, soms met hele hoge snelheden. Bij trajectcontrole hangen camera´s op verschillende punten langs de weg.
Die maken opnamen van ieder voertuig dat langs komt. Met de beelden berekent de computer een gemiddelde snelheid.
Ligt die hoger dan de maximumsnelheid dan krijgt de automobilist een bekeuring krijgt de automobilist een bekeuringterug naar inhoud .