Uitbreiding waterzuivering Waarde

Waterschap Zeeuwse Eilanden is begonnen met het uitbreiden van de rioolwaterzuivering in Waarde.
Om ruim 20 procent meer afvalwater te kunnen verwerken worden een aantal onderdelen vervangen. Zo maakt een van de nabezinktanks waar bacteriën en slib uit het water worden gehaald plaats voor een grotere.
Met het project is 3,7 miljoen euro gemoeid. Het moet in juli 2010 zijn afgerond.
.