Organisatiestructuur

Omroep Zeeland is een professioneel bedrijf met een ondernemende instelling dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen. Bij Omroep Zeeland werken 95 mensen (januari 2020).

Directie

De directie van Omroep Zeeland bestaat uit directeur Mike Ackermans en hoofdredacteur Edwin de Kort.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar met directeur Mike Ackermans. De leden worden door de raad benoemd, één lid wordt benoemd op aanbevelen van de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft drie taken: die van werkgever, opzichter (toezichthouder) en adviseur. De primaire en belangrijkste taak is het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

Lees meer over de rol, samenstelling en positionering van de Raad van Toezicht

Regionale Mediaraad

De Regionale Mediaraad van Omroep Zeeland vormt een representatieve afspiegeling van de Zeeuwse samenleving en heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het media-aanbod beleid en het (achteraf) toetsen van het media-aanbod aan het programmastatuut. De Regionale Mediaraad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor de hoofdredacteur.

Lees meer over de Regionale Mediaraad