Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar met de directeur de heer M. (Mike) Ackermans. De leden worden door de raad benoemd, één lid wordt benoemd op aanbevelen van de Ondernemingsraad. Lees meer over de rol, samenstelling en positionering van de RVT in het Raad van toezicht reglement.

De Raad van Toezicht heeft drie taken: die van werkgever, opzichter (toezichthouder) en adviseur. De primaire en belangrijkste taak is het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

De toezichthouder richt zich hierbij op de volgende vier aspecten:

• missie van de instelling
• continuïteit van de instelling
• efficiency van het beleid
• risicobeheersing

Bekijk hier het profiel en de achtergrond van de samenstelling van de Raad van Toezicht

Contact

Voor vragen met betrekking tot de Raad van Toezicht kunt u via dit formulier contact opnemen met het directiesecretariaat.