Organisatie Geschiedenis Missie & Visie Organisatiestructuur Raad van Toezicht Regionale Mediaraad Bereikcijfers Hoe ontvangt u ons?

Organisatiestructuur

Omroep Zeeland is een professioneel bedrijf met een ondernemende instelling en staat open voor nieuwe ontwikkelingen, zoekt naar nieuwe wegen en mogelijkheden. Bij Omroep Zeeland werken 95 mensen (januari 2020)

Directie

De directie van Omroep Zeeland bestaat uit de directeur mevrouw M. (Monique) Schoonen en de hoofdredacteur, de heer E. (Edwin) de Kort.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar met de directeur mevrouw M. (Monique) Schoonen. De leden worden door de raad benoemd, één lid wordt benoemd op aanbevelen van en uit de Regionale Mediaraad, één lid op aanbevelen van de Ondernemingsraad.

De Raad van Toezicht heeft drie taken: die van werkgever, opzichter (toezichthouder) en adviseur. De primaire en belangrijkste taak is het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie.

Lees meer over de rol, samenstelling en positionering van de Raad van Toezicht

Regionale Mediaraad

De Regionale Mediaraad van Omroep Zeeland vormt een representatieve afspiegeling van de Zeeuwse samenleving en heeft als belangrijkste taak het vaststellen van het media-aanbod beleid en het (achteraf) toetsen van het media-aanbod aan het programmastatuut. De Regionale Mediaraad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor de hoofdredacteur.

Lees meer over de Regionale Mediaraad