Privacyverklaring

Inleiding

Stichting Omroep Zeeland, gevestigd in Oost-Souburg aan de Kanaalstraat 64 (hierna Omroep Zeeland) is de regionale Omroep van de provincie Zeeland. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Omroep Zeeland.

Bij het gebruik van de diensten van Omroep Zeeland kan door Omroep Zeeland en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze diensten en websites worden verzameld. Denk hierbij aan gegevens die je ons verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief, het inzenden van foto’s of tips voor de redactie, prijsvragen en de gegevens die wij verzamelen bij het gebruik van onze (mobiele) website.

Omroep Zeeland houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen we je duidelijkheid geven hoe wij omgaan met jouw gegevens, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen, voor welke doeleinden we deze (kunnen) gebruiken en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn. Daarnaast kan je hier lezen hoe je inzage in jouw gegevens kunt krijgen en hoe je deze kan laten wijzigen of verwijderen.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van jouw gegevens dan kan je die stellen via dit formulier. Wil je liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld

Indien je onze website bezoekt, je aanmeldt voor de nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, nieuws aanlevert aan onze redactie of anderszins gebruik maakt van onze diensten, worden de door jouw verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Omroep Zeeland.

Omroep Zeeland verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruik van onze (mobiele) website en app
  Hierbij wordt informatie verwerkt over jouw gebruik van onze (mobiele) website en app, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die bij jou zijn vertoond en de advertenties waar je op hebt geklikt.
 • Aanmelden van e-mail nieuwsbrief
  De informatie die je ons verstrekt via het aanmeldformulier wordt opgeslagen, zoals jouw e-mailadres, jouw naam en de door jou opgegeven interesses.
 • Aanmelden voor ons Panel
  De informatie die je ons verstrekt via het formulier wordt opgeslagen, zoals jouw e-mailadres, jouw naam en opleidingsniveau.
 • Informatie naar aanleiding van contact
  Indien je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt kunnen jouw naam en contactgegevens worden opgeslagen.
 • Sollicitaties
  Indien je bij ons solliciteert en je jouw CV en motivatie doorstuurt, worden deze in het geval we je niet aannemen binnen een maand na afronding van de procedure uit onze systemen verwijderd, tenzij anders overeengekomen.
 • Contactgegevens adverteerders
  Indien je bij Omroep Zeeland adverteert of heeft aangegeven interesse te hebben om bij ons te adverteren, worden jouw contactgegevens opgeslagen.
 • Nieuwsgaring en verwerking
  Voor het uitoefenen van onze journalistieke taak slaan wij contactgegevens op van onze journalistieke bronnen bij het garen en verwerken van het nieuws.

Doeleinden en grondslag verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Verbeteren van onze producten en diensten
 2. Versturen van nieuwsbrief
 3. Inventariseren van de mening van onze kijkers en luisteraars
 4. Inloggen via social sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk maken
 5. Het tonen van gerichte advertenties
 6. Relatiemanagement met adverteerders
 7. Maken van online artikelen, radio-uitzendingen of televisie-uitzendingen
  (uitoefening van journalistieke taak)
 8. Te voldoen aan de op Omroep Zeeland van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 9. Wij verzamelen, analyseren en combineren ook persoonsgegevens uit onze websites en apps om je, als je dat wilt, een gepersonaliseerd media-aanbod te kunnen bieden. Deze gegevens gebruiken we om een profiel aan te maken gekoppeld aan een unieke identificatiecode. Indien je hiervoor specifiek toestemming geeft in de browser of applicatie zullen we ook jouw locatie bepalen op basis van bijvoorbeeld het gps-signaal van jouw mobiele apparaat en deze informatie toevoegen aan het profiel. Het doel hiervan is om ons media-aanbod beter op jouw (mogelijke) interesses te laten aansluiten. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden en de gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel zolang dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

De grondslag achter het verzamelen van de meeste van deze gegevens is jouw toestemming die je geeft via bijvoorbeeld de cookiemelding of het inschrijven op de nieuwsbrief. Daarnaast slaan wij ook contactgegevens van onze bronnen op voor het gerechtvaardigd belang: onze journalistieke taak.

Cookies

De website van Omroep Zeeland maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies kan je terugvinden in onze cookieverklaring.

Verstrekking aan derden

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij externe dienstverleners in met wie wij persoonsgegevens delen. Indien persoonsgegevens worden gedeeld met een verwerker, dan wordt met die verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten. Omroep Zeeland verstrekt alleen gegevens aan derden indien we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen of als daarvoor een andere grondslag is.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulier zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Beveiliging

Omroep Zeeland zorgt voor een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Dit zijn zowel technische- als organisatorische maatregelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Hiervoor kan je dit formulier gebruiken. Uitzondering hierop is de verwerking die wij doen voor onze journalistieke taak waarvoor in de AVG een uitzondering is opgenomen.

Klachten

Je hebt het te allen tijden het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring op eventuele aanpassing.

Deze versie is van 9 mei 2019