Gegevensbescherming bij Omroep Zeeland

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet vervangt de oude wet Bescherming persoonsgegevens. De nieuwe wet legt meer verantwoordelijkheid bij organisaties en betekent een uitbreiding van privacyrechten. De AVG geldt ook voor Omroep Zeeland. Omroep Zeeland hecht veel belang aan de privacy en heeft al voor de invoering van de AVG maatregelen getroffen om deze zoveel mogelijk te beschermen. Op onze website is een Privacyverklaring opgenomen waarin we ons publiek uitleggen welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe we dat doen.

Uitzonderingen voor journalistiek

De wet maakt een aantal uitzonderingen voor het verwerken van gegevens voor journalistieke doeleinden.

Zo is er een uitzondering op het recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Omroep Zeeland is niet verplicht inzicht te geven in de gegevens die gebruikt worden voor journalistieke doeleinden, dan wel deze aan te passen of te verwijderen. Uiteraard is het wel mogelijk een verzoek hiertoe in te dienen, waarbij Omroep Zeeland de belangen zal afwegen.

De AVG bepaalt dat er een grondslag nodig is om persoonsgegevens te verzamelen. In het geval van journalistiek is dit een zogenaamd gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat Omroep Zeeland niet expliciet toestemming van betrokkenen nodig heeft om gegevens te verzamelen voor het brengen van het nieuws. Ook voor het maken van foto- en filmopnamen hoeven journalisten niet expliciet om toestemming te vragen.

Veelgestelde vragen over verwijdering van persoonsgegevens uit nieuwsberichten

Vraag: Er staat informatie over mij op de website van Omroep Zeeland en ik wil dat die verwijderd wordt, in welke gevallen doen jullie dat?

Antwoord: Als die informatie journalistieke waarde heeft doen wij dat in beginsel niet. Uiteraard corrigeren wij fouten in onze berichtgeving en er zijn uitzonderingen op die hoofdregel, bijvoorbeeld minderjarigen die vermist waren en die teruggevonden zijn. In die gevallen verwijderen wij de berichtgeving over de vermissing.

Vraag: Volgens mij is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook gewoon op Omroep Zeeland van toepassing, dus waarom dat antwoord?

Antwoord: Wat in alle berichtgeving over de AVG niet altijd vermeld is, is dat er uitzonderingsregels op jouw inzage-, correctie- en verwijderingsrechten zijn. Eentje daarvan is dat is alle lidstaten vanuit de Europese Unie een opdracht hebben gekregen om het grondrecht op privacy af te wegen tegen het grondrecht van de uitingsvrijheid. De persvrijheid is een belangrijk onderdeel van de uitingsvrijheid. Nederland heeft dat gedaan door onder meer journalistieke berichtgeving in zijn geheel uit te zonderen van jouw recht op inzage, correctie en verwijdering. Omroep Zeeland mag, binnen de grenzen van de journalistiek, op dit terrein haar eigen plan trekken. Je kunt dit terugvinden in de UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming), artikel 43. En onze excuses voor de moeilijke tekst, het schrijven van wetten is echt een ander vak dan begrijpelijke nieuwsberichten.

Vraag: Hoezo kan een inzageverzoek slecht voor de persvrijheid zijn?

Antwoord: Zonder journalistieke bronnen kunnen we geen vrije pers hebben. En als we moeten vertellen wie wat aan ons heeft verteld, dan zullen die bronnen snel opdrogen.

Vraag: Hoezo kan een correctieverzoek slecht voor de persvrijheid zijn?

Antwoord: Een correctieverzoek, mits het om de juiste feiten gaat, zullen wij vanuit journalistiek oogpunt vaak inwilligen door een rectificatie. Een volledige correctie is echter vaak de geschiedenis herschrijven, ook het feit dat berichtgeving ooit onjuist was, is van belang.

Vraag: Maar ik weet toch heel zeker dat jullie berichtgeving over mij geen journalistieke waarde heeft, hoe kan ik een verwijderingsverzoek insteken?

Antwoord: Dat kan door mail te sturen via dit formulier waarin je uitlegt welke informatie dat is en waarom je dat wilt. Let ook even op onze voorbeelden van berichten die wij wél en niet verwijderen. En bedenk dat Omroep Zeeland je identiteit zal willen controleren, ook om te voorkomen dat anderen dan jijzelf berichten over jou zouden kunnen laten verwijderen. Wij laten binnen vier weken na zo’n controle aan je weten óf we de informatie zullen verwijderen. In lastige gevallen kunnen wij die periode tot twee keer toe verlengen.