Regels voor het reageren in Zegt u het maar

Op Omroep Zeeland Radio hoor je iedere werkdag tussen 17.30 en 18.00 uur het reactieprogramma Zegt u het maar. Bellers mogen twee keer per week meedoen en krijgen twee minuten de tijd om hun verhaal te vertellen. Bellers die de regels van Zegt u het maar niet respecteren mogen twee maanden niet aan het programma mee doen. Reacties in Zegt u het maar mogen niet:

  • beledigend zijn voor personen (onder wie de presentator) of bevolkingsgroepen
  • een oproep tot geweld tegen mensen, dieren of spullen bevatten
  • godlasterend zijn (geldt voor alle religies)
  • obsceen zijn
  • de privacy van anderen schenden
  • plagerijen bevatten
  • reclameboodschap voor een product of organisatie bevatten
  • anoniem zijn

Omroep Zeeland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van reacties.

Insturen van foto's

Omroep Zeeland heeft het recht om foto's die ingestuurd zijn via de weerpagina of Verzeeuwigd te gebruiken in programma's op televisie en online-uitingen, zoals de website en social mediakanalen van Omroep Zeeland. Bij het insturen van foto's gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarde.