Geschiedenis|Raad van Toezicht|Regionale Mediaraad
|Directie|Calamiteitenzender

Regionale Mediaraad

De Regionale Mediaraad van Omroep Zeeland bestaat uit negen leden en vergadert minimaal vier keer per jaar met de hoofdredacteur, de heer E. (Edwin) de Kort. De Regionale Mediaraad bestaat uit vertegenwoordigers van representatieve sectoren en organisaties uit de Zeeuwse samenleving.

Taak

De Regionale Mediaraad van Omroep Zeeland ziet erop toe dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de Regionale Mediaraad kunt u via dit formulier contact opnemen met het directiesecretariaat.