Organisatie Geschiedenis Missie & Visie Organisatiestructuur Raad van Toezicht Regionale Mediaraad Bereikcijfers Hoe ontvangt u ons?

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar met de directeur mevrouw M. (Monique) Schoonen. De leden worden door de raad benoemd, één lid wordt benoemd op aanbevelen van en uit de Regionale Mediaraad, één lid op aanbevelen van de Ondernemingsraad. Lees meer over de rol, samenstelling en positionering van de RVT in het Raad van toezicht reglement.  

De Raad van Toezicht heeft drie taken: die van werkgever, opzichter (toezichthouder) en adviseur. De primaire en belangrijkste taak is het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. 
De toezichthouder richt zich hierbij op de volgende vier aspecten: 
• missie van de instelling 
• continuïteit van de instelling 
• efficiency van het beleid 
• risicobeheersing

Bekijk hier het profiel en de achtergrond van de samenstelling van de Raad van Toezicht

Contact

Voor vragen met betrekking tot de Raad van Toezicht kunt u via dit formulier contact opnemen met het directiesecretariaat.


De heer J. Anthonise
Functie: Voorzitter (vicevoorzitter 27-11-2019 tot 22-04-2020)
Benoemingsdatum: 20 april 2015
Herbenoemingsdatum: 20 april 2019
Benoemingstermijn: 4 jaar
Uittredend: 20 april 2023

Mevrouw A.R.M. Ficq-Bax
Functie: Lid
Benoemingsdatum: 1 september 2019
Benoemingstermijn: 4 jaar

   

Mevrouw W.A. Treurniet-Klapwijk
Functie: Lid
Benoemingsdatum: 1 september 2019 
Benoemingstermijn: 4 jaar

De heer K.E.A. Bremer
Functie: Lid
Benoemingsdatum: 1 september 2019
Benoemingstermijn: 4 jaar

   

De heer A.H. Capello
Functie: Lid
Benoemingsdatum: 1 september 2019
Benoemingstermijn: 4 jaar