Geschiedenis|Raad van Toezicht|Regionale Mediaraad
|Directie|Calamiteitenzender

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar met de directeur mevrouw M. (Monique) Schoonen. De leden worden door de raad zelf benoemd, één lid wordt benoemd op aanbevelen van en uit de Regionale Mediaraad, één lid op aanbevelen van de Ondernemingsraad. Lees meer over de rol, samenstelling en positionering van de RVT in het Raad van toezicht reglement.  

Taak

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting.

Samenleving

De leden van de Raad van Toezicht staan midden in de Zeeuwse samenleving en zijn ambassadeurs voor Omroep Zeeland. De leden beschikken over bestuurlijke kwaliteit en ervaring, hebben een groot en sterk eigen netwerk en affiniteit met (nieuwe) media en (regionale) journalistiek.

Contact

Voor vragen met betrekking tot de Raad van Toezicht kunt u via dit formulier contact opnemen met het directiesecretariaat.