Privacyverklaring Cookieverklaring AVG Personalisatie Actievoorwaarden Reactievoorwaarden

Regels voor het reageren op het nieuws van Omroep Zeeland en het insturen van foto's

Algemeen

Omroep Zeeland stelt de website open voor reacties op het nieuws via het Disqus reactie-platform. Reacties worden vooraf niet gemodereerd en in principe altijd geplaatst. Gebruikers kunnen aangeven dat een reactie niet voldoet aan de gestelde regels. Deze reacties worden vervolgens door de omroep beoordeeld en eventueel verwijderd. De omroep heeft altijd het recht een bijdrage te weigeren of alleen in gecorrigeerde vorm te plaatsen.

Geen forum

Reageer alleen op het nieuws, met argumenten of met persoonlijke ervaringen en blijf correct. Het beste is dat je onder je eigen (voor- en achter)naam schrijft. Dit is geen internetforum, dus als je alleen maar op andere mensen reageert, is de kans groot dat je reactie verwijderd wordt.

Regels

1. Reacties kunnen helemaal worden geweigerd wanneer de redactie twijfels heeft over de opgegeven identiteit van de inzender.

2. Reacties kunnen eveneens helemaal worden geweigerd wanneer die
    - buiten het onderwerp van het betreffende bericht vallen,
    - klaarblijkelijk onjuiste informatie bevatten,
    - onbegrijpelijk zijn,
    - beledigingen van personen of bevolkingsgroepen bevatten,
    - godslasterend zijn,
    - obsceen zijn,
    - de privacy van anderen schenden en/of plagerijen bevatten,
    - teksten bevatten waarmee de wet wordt overtreden,
    - kennelijk zijn bedoeld als gratis reclame voor een product of een organisatie,
    - een oproep bevat tot geweld tegen mensen, dieren of spullen.

3. Reacties kunnen eventueel worden gecorrigeerd wanneer die
    - veelvuldig hoofdletters (caps-lock) bevatten,
    - veelvuldig overbodige leestekens bevatten,
    - storende taalfouten bevatten.

4. Reacties die te lang zijn in verhouding tot de inhoud kunnen door de redactie zonder overleg worden ingekort. Omroep Zeeland behoudt zich altijd het recht om reacties te verwijderen of te verbergen of iemand te blokkeren.

5. Over individuele beslissingen van de redactie inzake het modereren van reacties wordt niet gecorrespondeerd.

6. Disclaimer
Hoewel de redactie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het modereren van de reacties kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het wel, niet of gecorrigeerd plaatsen van reacties.

7. Auteursrecht op reacties
Mensen die een reactie schrijven, behouden hun auteursrecht maar verlenen Omroep Zeeland door inzending en/of plaatsing een onvoorwaardelijke (overdraagbare) licentie voor onbeperkte tijd, met het recht van sublicentie, om dit ingezonden of geplaatste materiaal, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.

  

Regels voor het reageren in Zegt U Het Maar 

Op Omroep Zeeland Radio hoor je iedere werkdag tussen 17.30 en 18.00 uur het reactieprogramma Zegt U Het Maar. 
Voor het telefonisch reageren in Zegt U Het Maar gelden dezelfde regels als op de website. 
Reacties in Zegt U Het Maar mogen niet: 

 •  beledigend zijn voor personen of bevolkingsgroepen 

 •  een oproep tot geweld tegen mensen, dieren of spullen bevatten 

 •  godlasterend zijn (geld voor alle religies) 

 •  obsceen zijn 

 •  de privacy van anderen schenden 

 •  plagerijen bevatten 

 •  reclameboodschap voor een product of organisatie bevatten 

 •  anoniem zijn 

  

Regels voor tweets die in de uitzending meegenomen worden 

 • alle bovengenoemde punten gelden ook voor tweets 

 • alleen tweets die tijdens de uitzending worden verstuurd. 

 • alleen tweets die bijdragen aan de in het programma gestarte discussie(s) 

 • alleen tweets die geen bijlagen of links naar grote artikelen bevatten 

 • geen tweets over bellers/andere twitteraars 

 • tweets komen alleen aan bod als daar tijdens de uitzending ruimte voor is. Bellers krijgen voorrang. 

   

Omroep Zeeland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van reacties. 

 

Insturen van foto's

Omroep Zeeland heeft het recht om foto's die ingestuurd zijn via de weerpagina of Verzeeuwigd te gebruiken in programma's op televisie en online-uitingen, zoals de website en social media kanalen van Omroep Zeeland. Bij het insturen van foto's gaat de gebruiker akkoord met deze voorwaarde.