Gelukkig hebben we in Zeeland een van de betrouwbaarste stroomvoorzieningen ter wereld. Toch gaat het wel eens mis. Zoals in november 2005, toen in Zeeuws-Vlaanderen door sneeuw, ijzel en storm op 4 plaatsen de kabels braken van het hoogspanningsnet. Dertigduizend mensen zaten toen 24 uur zonder stroom. Wat gebeurt er als de stroom langdurig uitvalt? En wat kun je dan het beste doen?

Voor meer informatie, kijk op: www.zeelandveilig.nl.