thumbnail
Fauna

Weg van Water

Uitzending van dinsdag 29 september 2020 om 17:13

Delen

Glasaaltjes worden geboren in het Caribisch gebied en zwemmen helemaal naar Zeeland om in de polder volwassen te worden. Palingen heten ze dan. Door de Deltawerken was de polder niet meer toegankelijk, maar tegenwoordig legt het waterschap vispassages aan. Maar ... werken die ook?

Muskusratten horen van nature niet thuis in Zeeland. Ze hebben geen natuurlijke vijanden en dus neemt hun aantal enorm toe, als je er niets aan doet. Ze vangen, dat is de taak van Kees Kristallijn.

Een keer per 8 jaar worden alle sloten in Zeeland gebaggerd. Dat is nodig omdat het water anders niet goed kan worden afgevoerd.