thumbnail
Cultuurhistorie

Weg van Water

Uitzending van dinsdag 6 oktober 2020 om 17:16

Delen

Vroeger woonden de dijkwerkers vlakbij of op de dijk. Waterschap Scheldestromen vindt het belangrijk dat de sporen uit het verleden bewaard blijven.

Gemalen zijn karakteristiek voor de tijd waarin ze gebouwd werden. Zo is ’t gemaal Poppekinderen heel modern, terwijl ‘t Boreel een statig pand is van bijna 100 jaar oud.

De historische Beaufortsluis in Walsoorden is pas gerenoveerd en in oude luister hersteld.