Zondag 13 september: Boefje (1939)
Boefje is een zwart-wit film met een oeroud thema in de trant van Kruimeltje of Pietje Bell. De twaalfjarige Jan uit Rotterdam is ontsnapt uit het opvoedingsgesticht. Hij maakt de havens van Rotterdam onveilig en dreigt te ontsporen maar een plaatselijke predikant herkent het ‘gouden hart’ van de jongen. Hij ontfermt zich over hem en voorkomt zo dat de jongen het slechte pad op gaat. De hoofdrol van Boefje wordt gespeeld door Annie van Ees, een vrouw van 45 jaar.

Maandag 14 september: De Jantjes (1934)
Een vooroorlogse musical, dat is De Jantjes, met liedjes als: ‘Omdat ik zoveel van je houd”. De film draait om de matrozen Schele Manus en Dolle Dries. Zij zijn net terug gekeerd uit Nederlands-Indië naar hun families en vrienden in de Jordaan. Daar komen ze er achter dat werk moeilijk te vinden is en ook in de liefde ondervinden ze de nodige moeilijkheden. Terwijl Jans en Blonde Greet (de vriendinnen van deze mannen) iets van hun leven proberen te maken, kiezen Manus en Dries de gemakkelijkste weg en tekenen bij voor dienst in het leger in de Oost. Maar of dat een goede beslissing is, is nog maar de vraag.

Dinsdag 15 september: Een koninkrijk voor een huis (1949)
Een komedie over de naoorlogse woningnood, dat is het thema van de film. Een Koninkrijk voor een Huis. Na de oorlog besloot de Gemeente Amsterdam om dakloze gezinnen onder te brengen bij huishoudens in ruime villa’s met meerdere kamers. Zo krijgt de Amsterdamse marktkoopvrouw Heintje Blom (gespeeld door Heintje Davids) van de gemeente kamers toegewezen in een villa in de chique Apollolaan. Dit tot groot ongenoegen van de deftige bewoners. Als er echter iets moois opbloeit tussen de zoon des huizes en Heintjes dochter en sluiten de families vrede.

Woensdag 16 september: Oranje Hein (1936)
Oranje Hein was de laatste uit de reeks van zogenaamde Jordaanfilms die in de jaren dertig werden gemaakt. De film is gebaseerd op een toneelstuk van Herman Bouber, die ook nog een rolletje in deze film speelt. Oranje Hein schetst het leven van de schoenmaker Hein, zijn vrouw en vishandelaar Thijs, die te vaak naar de fles grijpt. Wanneer Thijs in moeilijkheden zit met zijn vrouw, treedt de schoenmakersfamilie op als bemiddelaar. De Jordaanfilms hadden altijd een goed einde en ook in deze film komt alles weer op zijn pootjes terecht.

Donderdag 17 september: Pygmalion (1937)
Het verhaal van Pygmalion (geschreven door G. Shaw) is wel bekend: de taalgeleerde professor Higgins heeft met zijn vriend kolonel Pickering een weddenschap afgesloten: door spraakoefeningen wil hij het platte Amsterdams van het bloemenmeisje Liesje Doeluttel in perfect Nederlands veranderen. Het verhaal is meerdere keren verfilm en vooral bekend geworden door de musical die ervan gemaakt is: My fair lady.

Vrijdag 18 september: De dijk is dicht (1950)
De jonge boer Bert Verbloeme (Kees Brusse) heeft in 1944 bij een van de geallieerde bombardementen op de dijken van Walcheren zijn vrouw verloren en daarmee ook de wil om nog iets van zijn leven te maken. Na de bevrijding, als de drooglegging en wederopbouw van het eiland begint, krabbelt hij langzaamaan weer overeind en hervindt de jonge weduwnaar zijn wilskracht. De dijk is een dicht is een film waarin ook veel authentiek filmmateriaal is opgenomen van de herstelwerkzaamheden aan de dijken en het droogleggen. De film was in eerste instantie geen groot succes maar stond na de Watersnoodramp opeens opnieuw in de belangstelling.