BBB oogst weinig nieuwe leden van andere partijen, maar groeit toch

Zeeuwse BBB-leden vertellen tijdens de eerste ledenavond waarom ze het lidmaatschap van hun vorige partij hebben opgezegd of waarom ze eerder niet lid waren van een partij maar nu wel.