Terneuzen

Ik ben Luca en ben 10 jaar en ik wil heel erg graag een pumptrackbaan in Axel. Die baan moet er komen voor alle kinderen en jeugd in Axel en dit kan de 1e pumptrackbaan in Zeeuws-Vlaanderen worden.

Sjaak Praat uit Hoek heeft verschillende punten waar de gemeente aandacht aan kan geven. Hij wil meer bomen op het Molenplein en minder auto's. Hij wil ook meer groen op de Beurtvaartkade in Terneuzen en géén woontoren. Een mooi speelpark voor de kinderen is ook iets wat ontbreekt.

Nicole de Reu wil graag dat Philippine toegankelijker wordt voor ouderen. Voor ouderen met een rollator of rolstoel is het niet gemakkelijk om je te verplaatsen door het dorp. De Reu wil ook graag dat er meer woningen voor ouderen worden gebouwd.

Meneer F. Dieleman uit wil graag dat er meer seniorenwoningen in Philippine komen. Bijvoorbeeld naast het parkeerterrein van de supermarkt aan de Visserslaan.

Linda Oord uit Hoek wil graag dat de Westerscheldetunnel tolvrij wordt!

Volgens Theo en Magdalena uit Koewacht heeft Het Zandpad in Koewacht een zeer slecht wegdek. Volgens hen is er met de rolstoel geen doorkomen aan door de kuilen en oneffenheden en het grind. De bewoners hebben al minstens 8 jaar lang om een nieuw wegdek gevraagd, zonder resultaat. De wethouder vindt het niet nodig. Schandalig vinden ze dat.

Julia uit Sas van Gent zou al lang heel graag zien dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor restauratie van de molen in Sas van Gent, zodat die in haar oude luister hersteld kan worden. Er zou dan bijvoorbeeld een kleine winkel in kunnen worden gevestigd waar streekproducten verkocht worden en een koffieschenkerij met een paar tafeltjes en stoelen op het terras op de Molenberg. E.e.a. zou de sfeer en de leefbaarheid in Sas zeer ten goede komen. Bovendien is er dan een aantrekkelijke plek bij voor (fiets)toeristen die de streek komen bezoeken. Als dat gebeurt is, zijn er vast vrijwilligers die de beplanting op de Molenberg en de verzorging ervan, voor hun rekening willen nemen. Vroeger was het daar prachtig!

Ingrid uit Terneuzen zou graag zien dat er een openbaar toilet in de stad komt.

Alex uit Axel wil heel graag een clubhuis in het dorp

Dhr. Praat uit Hoek wil graag dat de tunnel tolvrij wordt.

En dit is wat de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zelf tekenden voor de stempotloodchallenge