Dinsdag 27 december

Pop Down, Melt Up

20.30 & 22.00 uur (23 min.)

Regie: Iris Grob

De sloop van de kolencentrale in Borsele markeert een baanbrekend moment in de energie- en klimaattransitie. De oude manier van energie opwekken door middel van kolen is compleet achterhaald. Er zijn zoveel nieuwe technieken en middelen waarmee we onze niet te stoppen energiebehoefte op een duurzamere manier kunnen opwekken. Het CBK Zeeland onderzoekt in de documentaire Pop Down, Melt Up hoe wij met elkaar deze transitie vorm kunnen geven. Kunstenaars, architecten en wetenschappers gaan met elkaar, tegen de achtergrond van de gesloopte kolencentrale, aan de slag om hun toekomstvisie vorm te geven en een aantal verschillende scenario’s uit te werken.